Går det att köpa jämställdhet?

Nja, inte riktigt men vi har utvecklat ett väldigt bra verktyg för att underlätta och vidareutveckla ert arbete med jämställdhet.

Jämställdhetstråden är ett nytt webbaserat program som gör det enkelt att göra kartläggningar, funktionella handlingsplaner och kontinuerligt utvärdera arbete med jämställdhet. Helt enkelt ett program för skolor som vill se konkreta resultat och arbeta målinriktat med jämställdhet.

I vårt arbete med jämställdhet har vi märkt att skolor tycker det tar mycket tid att genomföra kartläggningar och att det är svårt att följa upp arbetet med jämställdhet. Därför har vi på Jämställt utvecklat webbprogrammet Jämställdhetstråden, som delvis finansierats av Skolverket.

Klicka på bildspelet för att se en presentation av programmet.