För en jämställd skola

Fyra filmer om jämställdhet i skolan

Att arbeta aktivt med jämställdhet är en del av skolans uppdrag.
Men hur går vi från diskussion till praktiskt förändringsarbete?

I fyra filmer presenterar jämställdhetskonsulten Kristina Henkel hur jämställdhet kan bli en del av skolans vardag. Till varje film hör metoder som du kan använda i ditt klassrum. Metoderna presenteras av lärare som arbetar på låg-, mellan-, högstadiet och gymnasiet. Filmerna är 10-15 minuter och en del av Skolverkets satsning på jämställdhet.

Filmerna finns att se gratis på Skolverkets hemsida

Du kan även beställa filmerna här som dvd till självkostnadspris.Film 1:4 För en jämställd skola

En av förutsättningarna för att skapa en jämställd skola är att vi alla som arbetar inom skolan har en gemensam teoretisk kunskapsgrund att bygga vårt arbete på. I första filmen presenteras de tre principerna i genusordningen som samverkar och skapar ojämställdhet. Du får reda på vad en genusram är och varför vi måste arbeta med att synligöra och motverka heteronormen om vi vill komma vidare i vårt arbete med jämställdhet.
Streama filmen direkt här

Film 2:4 Våld och kränkningar

Det är ingen slump att ordet bög och hora är några av de vanligaste skällsorden i skolan. De flesta kränkningar är kopplade till genus och hur vi förväntas vara som tjej eller kille. I andra filmen får du reda på hur vi med hjälp av bland annat magkänslan och en trestegsmetod kan stoppa och förebygga kränkningar. Du får även tips på hur du kan diskutera språkbruk med eleverna.
Streama filmen direkt här

Film 3:4 Jämställt bemötande

Jämställdhet börjar med var och en av oss. För att skapa jämställdhet måste vi förändra vårt förhållningsätt och börja bemöta eleverna på ett jämställt sätt. Jämställt bemötande handlar om vilka ord du använder, vad du inte gör och säger men även vad du kommunicerar med kroppen och hur du fördelar utrymmet under en lektion.
Streama filmen direkt här

Film 4:4 Jämställdhet som ett kunskapsområde

Vad vet en 7-åring om jämställdhet och vad vet en 14-åring?
och hur kan vi diskutera jämställdhet med eleverna?
I den fjärde filmen får du reda på hur du gör så att jämställdhet blir ett kunskapsområde som utvecklas i takt med elevernas skolgång. Jämställdhet som kunskapsområde bygger på att eleverna känner till relevanta begrepp, är insatta i lagstiftningen men även att du som lärare integrerar jämställdhet i din dagliga undervisning.
Streama filmen direkt här

Filmer om praktiska metoder att arbeta med på skolan.

I filmklippen presenteras metoden av en lärare och du kan skriva ut metoden som pdf på Jämställt.se. Metoderna gör du tillsammans med dina elever och de passar för flera olika ålderkategorier. Eftersom du själv känner din klass bäst kan du anpassa metoderna så de passar just dina elever.till toppen                                                                   Utskriftsvänlig sida